Galicjusz

304 teksty – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Cza­sopos­trze­ganie dook­reśle­niem nies­kończo­ności ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 17:42

Czas kwa­lifi­kuje wyob­raźníę ! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 29 marca 2015, 08:48

Pow­szechność niektórych słów win­na budzić uni­kal­ne myśle­nie ! 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 28 marca 2015, 08:12

Pośmier­tne na­dawa­nie ty­tułów to bez­pardo­nowy przykład bra­ku sza­cun­ku dla zmarłego ! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 26 marca 2015, 16:52

Maes­tria na szachow­ni­cy to ta­niec przeg­ra­nego ! 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 marca 2015, 21:22

Scyn­ty­lac­ja części Wszechświata je­go uporządko­waną tauto­me­rią !  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 marca 2015, 11:27

Pa­rono­maz­ja po­lityczna grą słów o lep­sze jut­ro !

*Sza­now­ni Państwo ! W związku z wy­lotem do Ka­nady ma ak­tywność przez naj­bliższe 5 dni będzie zawieszona.
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 16 marca 2015, 01:46

Los człowie­czy: tauma­tur­gia jed­nos­tek zachwiana pseudo­sy­met­rią mas ! 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 15 marca 2015, 11:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama