Galicjusz

431 tekstów – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Do Wszechwie­dzy dochodzi­my tracąc grunt pod sto­pami ! 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 31 stycznia 2016, 20:51

Na­rodów nie dzieli się przez me­dia. Na­rody dzieli się prze­lewając krew ! 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 30 stycznia 2016, 23:27

Większość społeczeństwa to idioci, dla­tego w Pol­sce jak za dot­knięciem ma­gicznej pałeczki paupe­ryzację za­mieniają w pow­szechny dob­ro­byt i wzrost gos­po­dar­czy ! 
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 29 stycznia 2016, 21:27

Nie słowa "znaczą" mędrca ale je­go myśli ! 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 27 stycznia 2016, 22:41

Władza w rękach lu­du to war­tość ujem­na i hańba dla kra­ju ! 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 25 stycznia 2016, 13:00

Słowa bez­pośred­nio wy­powiada­ne mają war­tość podwójną, poz­wa­lają bo­wiem spoj­rzeć w oczy rozmówcy, zba­dać je­go in­ten­cje a jeśli zaj­dzie ta­ka pot­rze­ba wy­mie­rzyć po­liczek i nap­luć mu w twarz !
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 20 stycznia 2016, 21:58

Sza­now­ni Państwo !

Skraj­nie mer­kantyl­ny cha­rak­ter Kościoła Ka­tolic­kiego uwy­puk­la je­go działal­ność pro pub­li­co bo­no !

Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 19 stycznia 2016, 17:43

Tra­dyc­ja uw­stecznia ! 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 18 stycznia 2016, 20:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama