Galicjusz

237 tekstów – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Noc...roz­wiązła mat­ka snów! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 października 2014, 00:03

Raz, ciach, bach...chuj ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2014, 00:25

Wśród ge­nera­lic­ji idiota naj­więcej ma do powiedzenia! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 sierpnia 2014, 11:25

(...) z Wa­mi ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lipca 2014, 20:45

PO­lityczny ta­siemiec żywi­cielem na­rodu ! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 czerwca 2014, 00:04

Nieobec­ność szczególną formą istnienia! 

myśl dnia z 14 grudnia 2014 roku
zebrała 33 fiszki • 10 kwietnia 2014, 17:43

Ku­ter­no­ga i sprin­ter...na star­cie szan­se mają równe ! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 kwietnia 2014, 20:20

Raz, dwa...spodziewa­liście się, że będzie trzy?! Otóż nie ! Moi drodzy, przes­tańcie myśleć sche­matycznie i kon­wen­cjo­nal­nie ! Twórzcie rzeczy­wis­tość, zmieniaj­cie świat...Tyl­ko kreatyw­ne myśle­nie dop­ro­wadzi Was tam, gdzie naj­praw­do­podob­niej 89 % z Was nig­dy nie tra­fi. Start...przed Wa­mi długa dro­ga ! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2014, 22:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni