Galicjusz

375 tekstów – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Niepew­ność w biz­ne­sie gwa­ran­cją pew­ne­go jut­ra w po­lity­ce ! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 17:33

Każda pra­widłowość to czas, ofiaro­wany z og­romnym za­pasem ! 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 28 lipca 2015, 10:59

Ig­no­ran­cja ko­lebką wie­dzy ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 27 lipca 2015, 21:48

Mądrość to sztu­ka współis­tnienia "dog­ma­tu" z fak­tem ! 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 lipca 2015, 14:29

Dyp­lo­mac­ja w po­lity­ce to łagod­na for­ma pier­do­lenia !
Przep­raszam za wul­ga­ryzm !
Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 25 lipca 2015, 23:14

Tłumy tworzą jed­nos­tki, nígdy od­wrot­nie ! 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 22 lipca 2015, 21:06

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 lipca 2015, 23:28

Wiel­możni Państwo !

Adap­tacja to "adop­cja" z ko­nie­czności !

Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 20 lipca 2015, 09:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama