Galicjusz

319 tekstów – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

" Pub­liczne" od­da­waníe moczu przez mężczyznę to ob­raz dos­to­jeństwa i pochwała życia ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 00:01

De­huma­nizac­ja to jed­na z form no­bili­tac­ji jed­nostek ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 17:21

Głębia prze­kazu dzieła win­na in­du­kować pros­totę je­go for­my ! 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 18 kwietnia 2015, 13:09

Mean­dry służal­czości wy­nikiem pow­szechnie uz­na­nych norm ! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 17 kwietnia 2015, 15:17

Broń jądro­wa naj­wyższym dob­rem ludzkości ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 16 kwietnia 2015, 15:13

Siła nauki to pa­radyg­mat ek­splo­rowa­nia przyszłości bez wpływu na jej te­raźniej­szość ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 kwietnia 2015, 02:18

Dos­ko­nałość twórcy miarą ułom­ności dzieła ! 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 14 kwietnia 2015, 11:15

Wy­bit­ne sys­te­my władzy doj­rze­wają w niewo­li słów ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 12 kwietnia 2015, 00:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama