Galicjusz

342 teksty – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Wiara w co­kol­wiek to stud­nia bez dna wyob­raźni ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 16:40

Wspõłczes­ny pat­riotyzm to "sztu­ka" wy­boru między us­ta­wicznym lob­bo­waniem a po­lityczną pop­rawnością ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 24 maja 2015, 14:07

Men­talna " pro­tube­ran­cja" mas, to ar­ka­da pętli umysłów ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 20 maja 2015, 01:38

Współczes­na erys­ty­ka to jar­mark kla­sy B ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 18 maja 2015, 20:10

Poez­ja naj­wyższych lotów win­na me­taforą opi­sywać to, cze­go umysł nie jest w sta­nie wy­razić za po­mocą słów ! 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 17 maja 2015, 14:25

Wszel­kie prze­jawy al­truiz­mu to tok­sy­ny, które zat­ru­wają społeczeństwo i godzą w gos­po­darkę ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 maja 2015, 16:53

Sztu­ka da­wania to bez­pardo­nowy przykład sa­mozagłady ! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 12 maja 2015, 23:34

Ka­non war­tości zap­rzeszłych twórcą sys­temów ogłupiających ma­sy ! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 11 maja 2015, 23:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama