Galicjusz

265 tekstów – auto­rem jest Ga­lic­jusz.

Fo­niczność bezgłosu naukow­ca pro­wokacją bez­myśli głup­ca ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • przedwczoraj, 00:42

Tyl­ko Wie­rzchołek Dos­ko­nałości nas wyz­wo­li spod pa­nowa­nia " znaków" i " sym­bo­li" ! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2015, 02:26

Potęgą stoi ten kto z uczuć jest wy­zuty ! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 stycznia 2015, 21:50

Im­ponde­rabi­lia fun­da­men­ta­liz­mem re­ligii środ­ka ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 stycznia 2015, 20:34

Bieda to pro­dukt prze­miany ma­terii sys­te­mu, świad­czący o je­go niedos­ko­nałości...W ska­li glo­bal­nej lub mikro! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 stycznia 2015, 05:35

Cy­ta­to­wicze - Karierowicze...
Od myśli do myśli łazi za mną zgraja...
Łat­wo jest ją og­rać i zro­bić z niej ja­ja ! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2015, 19:30

Nie wzbi­je się na wyżyny kto skrzydła ma połama­ne ! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 stycznia 2015, 11:38

Tyl­ko wielo­poziomo­wy tok myśle­nia da­je szansę na po­jedyn­czy suk­ces ! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 stycznia 2015, 19:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Galicjusz

Jako człowiek wykształcony i światły, pozbawiony wszelkich złudzeń dotyczących prawideł na których opiera się szereg systemów filozoficzno - socjologicznych, stawiam najwyższe wymagania z zakresu budowania wypowiedzi i formowania ich w tekst spójny i zgodny z zasadami interdyscyplinarnej płaszczyzny naukowej. Większość mnie nie rozumie gdyż tworzę dla elity.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Galicjusz

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama